Listen, learn and love

Listen, learn and love

Audiotexty k poslechu, čtení, učení a procvičování
  • Jazyk: česky
  • Úrověň: B1
  • Média: poslech, text (i download), interaktivní cvičení

  • Poslechněte si článek a vypracujte si interaktivní cvičení.
  • Text a materiály k lekci najdete dole na stránce.
  • Vyhledávejte si slovní zásobu, dělejte si ručně poznámky a radujte se z efektivního učení.
Česká barokní krajina – audio
Česká barokní krajina – cvičení
1. Která informace je správná?
2. Vyberte chybné substantivum
3. Utvořte z participia původní sloveso

Příklad: otevřen: otevřít
4. Doplňte prosím imperfektivní (nedokonavá) slovesa do páru.
5. Vyjádřete prosím pasívem v prézentu.

Příklad: Policie hledá zloděje. Zloděj je hledán policií.
patreon-kcz-logo-30 icons8-instagram-30 icons8-message-30