Listen, learn and love

Listen, learn and love

Audiotexty k poslechu, čtení, učení a procvičování
  • Jazyk: česky
  • Úrověň: B1
  • Média: poslech, text (i download), interaktivní cvičení

  • Poslechněte si článek a vypracujte si interaktivní cvičení.
  • Text a materiály k lekci najdete dole na stránce.
  • Vyhledávejte si slovní zásobu, dělejte si ručně poznámky a radujte se z efektivního učení.

Česká barokní krajina – audio
Česká barokní krajina – text
Ahoj, čau, dobrý den!

Vítejte v České republice! Dnes se spolu projdeme českou krajinou, kterou ovlivnilo období baroka.

Barokní éra po Třicetileté válce vytvořila na českém venkově významné umělecké a kulturní dědictví, které formovalo českou krajinu. Baroko přineslo do venkovských oblastí novou architekturu a estetiku.

Pahorky s poli a lesy, kopce a údolí poskytly ideální prostředí pro tvorbu barokních zahrad a parků. Tato místa se stala oázami klidu a harmonie uprostřed rozlehlé přírody a zemědělské krajiny. Barokní zahrady byly pečlivě navrženy, aby esteticky doplňovaly venkovská sídla a zámky. Byly zdobeny sochami, fontánami, geometricky uspořádanými stromořadími a malými pavilony. Dnes tato místa zvou četné návštěvníky, kteří hledají relaxaci v krásném prostředí.

Venkovské kostely a kaple jsou dalším důkazem barokního vlivu na český venkov. Tyto sakrální stavby, často starší gotické, byly přestavěny v barokním stylu. Fasády kostelů a kaplí byly ozdobeny sochami světců a reliéfy, které symbolizují náboženskou vážnost.

Venkovská sídla, jako jsou šlechtické statky a usedlosti, také nesou znaky barokní architektury. Tyto stavby byly obvykle postaveny na vyšších místech a poskytují krásné výhledy do okolní krajiny. Fasády jsou zdobeny bohatými štukovými dekoracemi a barevnými prvky, které dokazují bohatství a noblesu.

Baroko ovlivnilo český venkovský život a kulturu. Místní lidé se inspirovali barokní estetikou v tradicích, řemeslech a lidovém umění, které dnes můžeme na českém venkově obdivovat.

Ahoj, čau a brzy na shledanou!
Česká barokní krajina – cvičení
1. Která informace je správná?
2. Vyberte chybné substantivum
3. Utvořte z participia původní sloveso

Příklad: otevřen: otevřít
4. Doplňte prosím imperfektivní (nedokonavá) slovesa do páru.
5. Vyjádřete prosím pasívem v prézentu.

Příklad: Policie hledá zloděje. Zloděj je hledán policií.
patreon-kcz-logo-30 icons8-instagram-30 icons8-message-30