Listen, learn and love

Listen, learn and love

Audiotexty k poslechu, čtení, učení a procvičování
  • Jazyk: česky
  • Úrověň: A1
  • Média: poslech, text (i download), interaktivní cvičení

  • Poslechněte si článek a vypracujte si interaktivní cvičení.
  • Text a materiály k lekci najdete dole na stránce.
  • Vyhledávejte si slovní zásobu, dělejte si ručně poznámky a radujte se z efektivního učení.
Česká škola – audio
Česká škola – text
Ahoj, čau, dobrý den!

Vítejte v České republice! Začíná nový školní rok. V České republice děti chodí do školy od 6 let do 15 let. Po základní škole se mohou rozhodnout, zda budou dál studovat na střední škole a potom na univerzitě, nebo ukončí školní docházku.

Na základní škole se děti učí základní předměty, jako je český jazyk, matematika, cizí jazyk: angličtina, němčina, španělština, francouzština, přírodopis, zeměpis, dějepis, hudba, výtvarná výchova a tělesná výchova. Na střední škole se studenti učí podle toho, jaké zaměření chtějí. Na gymnáziu se učí češtinu, matematiku, cizí jazyky, přírodovědu, společenské vědy a další předměty. Na odborných školách se učí předměty, které souvisejí s jejich profesí a budoucím povoláním.

V českých školách se výuka koná od pondělí do pátku, od 1. září do 30. června. Školní den obvykle začíná v 8:00 a končí v 16:00. Výuka probíhá ve třídách, kde je obvykle jeden nebo dva učitelé a 20-30 dětí. Děti pracují samostatně nebo ve skupinách, učitel je provází při práci.

V českém školském systému je důležité, aby se děti učily a aby se na výuce podílely. Děti jsou často hodnoceny známkami, které se udělují na základě jejich výkonů v projektech, testech a dalších úkolech.

Zde je několik příkladů toho, jak probíhá výuka v české škole:
Děti čtou s učitelem nahlas pohádku.
Děti počítají praktické příklady z matematiky..
Děti pracují ve skupinách na projektové práci.
Děti zpívají píseň a hrají na hudební nástroj.
Děti tančí.
Děti hrají fotbal nebo cvičí v tělocvičně.

Škola je důležitá pro každého. V České republice je školní docházka povinná, aby všichni měli stejnou příležitost k získání vzdělání.

Ahoj, čau a brzy zase na shledanou!
Česká škola – cvičení
1. Která věta je podle textu správně?
2. Které slovo se nehodí mezi ostatní?
3. Doplňte prosím správně akuzativ singuláru nebo plurálu.
4. Základní nebo řadová číslovka? Prosím přiřaďte.
5. Která slovesa z textu jsou modální? Prosím vyberte.
patreon-kcz-logo-30 icons8-instagram-30 icons8-message-30